Plahvatusohtlik keskkond EVS EN 60079 ATEX Compliance Directive 94/9/EC Directive 2014/34/EU CE Marking EU type examination certificate IECEX Ex DIREKTIIV 2014/34/EL plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

INTERNATIONAL CENTER FOR QUALITY CERTIFICATION

Notified Body number: 2549
INTERNATIONAL CENTER FOR QUALITY CERTIFICATION
Plahvatusohtlikud keskkonnad ATEX IECEx
ЕN 60079-0
Explosive atmospheres
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/34/EL, 26. veebruar 2014, plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ATEX
Contacts

Plahvatusohtlikud keskkonnad ATEX IECEx

THE WEBSITE IS UNDER CONSTRUCTION
 
EVS EN 1127-1:2008 Plahvatusohtlik keskkond. Plahvatuse vältimine ja kaitse. Osa 1: Põhimõisted ja metoodika
 
EVS EN 1755:2000+A2:2013Tööstuslike mootorkärude ohutus . Töötamine plahvatusohtlikus keskkonnas . Kasutamine süttivas gaasis, aurus, udus ja tolmus KONSOLIDEERITUD TEKST
 
EVS EN 1834-1:2000 Kolbsisepõlemismootorid. Plahvatusohtlikus keskkonnaks kasutamiseks mõeldud mootorite kavandamise ja valmistamise ohutusnõuded . Osa 1: Rühma II mootorid kasutamiseks süttiva gaasi ja auru keskkonnas
 
EVS-EN ISO 16852:2010 Leegitõkestid. Toimivusnõuded, katsemeetodid ja kasutuspiirangud
 
EVS EN 13012:2012 Bensiinijaamad. Kütusetankurites kasutatavate automaatpihustite valmistamine ja jõudlus
 
EVS EN 13237:2012 Plahvatusohtlikud keskkonnad. Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks mõeldud seadmete ja kaitsesüsteemide mõisted ja määratlused
 
EVS EN 13463-1:2009 Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 1: Põhimeetod ja nõuded
 
EVS EN 13463-2:2005 Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 2: Kaitsmine juurdevoolu takistamise "fr" abil
 
EVS EN 13463-3:2005 Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 3: Kaitsmine tulekindla ümbrise 'd' abil
 
EVS EN 13463-5:2011 Mitteelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 5: Kaitsmine konstruktsiooniohutusklassi "c" abil
 
EVS EN 13463-6:2005 Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 6: Kaitsmine süttimisallika kontrolli 'b' abil
 
EVS EN 13463-8:2003 Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 8: Vedelikimmersioon "k" poolt tagatav kaitse
 
EVS EN 13617-1:2012 Bensiinijaamad. Osa 1: Ohutusnõuded mõõtepumpade, tankurite ja kaugjuhtimisega pumpade valmistamisele ja jõudlusele
 
EVS EN 13760:2003Kerg- ja raskeveokite automaatsed LPG tankimissüsteemid. Otsik, katsenõuded ja mõõtmed
 
EVS EN ISO/IEC 80079-34:2011 Plahvatusohtlik keskkond. Osa 34: Kvaliteedisüsteemide rakendamine seadmete tootmisel (ISO/IEC 80079-34:2011, modified)
 
EVS EN 14678-1:2013 (EVS EN 14678-1:2006+A1:2009) Vedelgaasi seadmed ja tarvikud. Seadmed vedelgaasitanklatele. Osa 1: Tankurid
 
EVS EN 60079-0:2013 Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded
 
EVS EN 60079-1:2014 Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 1: Seadme kaitse leegikindla ümbrise abil "d"
 
EVS EN 60079-2:2015 Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 2: Seadme kaitse survestatud ümbrise abil "p"
 
EVS EN 60079-6:2007 Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 6: Seadmete kaitse õlitäite abil "o"
 
EVS EN 60079-7:2007 Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 7: Seadme kaitse suurendatud ohutusega "e"
 
EVS EN 60079-11:2012 Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 11: Seadme kaitse sisemise ohutusega "i"
 
EVS EN 60079-15:2010 Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 15: Kaitseviis “n”
 
EVS EN 60079-18:2010 Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 18: Seadmete kaitse valumasstäitega „m”
 
EVS EN 60079-26:2015 Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 26: Seadmed seadmekaitsetasemega Ga
 
EVS EN 60079-31:2014 Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 31: Seadmete kaitse tolmsüttimise eest ümbrisega "t"

 

ATEX IECEx Ex
© 2017, International Center for Quality Certification. All rights reserved.