Sprogiosios atmosferos LST EN 60079 ATEX Compliance Directive 94/9/EC Directive 2014/34/EU CE Marking EU type examination certificate IECEX Ex DIREKTYVA 2014/34/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo

INTERNATIONAL CENTER FOR QUALITY CERTIFICATION

Notified Body number: 2549
INTERNATIONAL CENTER FOR QUALITY CERTIFICATION
Sprogiosios atmosferos ATEX IECEx
ЕN 60079-0
Explosive atmospheres
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2014/34/ES 2014 m. vasario 26 d. dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo ATEX
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/9/EB 1994 m. kovo 23 d. dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis
Contacts

Sprogiosios atmosferos ATEX IECEx

THE WEBSITE IS UNDER CONSTRUCTION
 
LST EN 1127-1:2011 Sprogiosios atmosferos. Sprogimo prevencija ir apsauga nuo jo. 1 dalis. Pagrindiniai principai ir metodika
EN 1755:2000+A2:2013
 
LST EN 1755:2002+A1:2009 Pramoninių krautuvų sauga. Eksploatavimas potencialiai sprogiose atmosferose. Naudojimas degiosiose dujose, garuose, rūke ir dulkėse    
 
LST EN 1834-1:2000 Stūmokliniai vidaus degimo varikliai. Variklių, naudojamų potencialiai sprogioje atmosferoje, projektavimo ir konstravimo saugos reikalavimai. 1 dalis. II grupės varikliai, naudojami degiųjų dujų ir garų atmosferoje
 
LST EN ISO 16852:2010 Liepsnos stabdikliai. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, bandymo metodai ir naudojimo ribos (ISO 16852:2008, įskaitant Cor.1:2008 ir Cor.2:2009)     
   
LST EN 13012:2012 Degalinės. Automatinių pistoletų, naudojamų degalų įpylimo kolonėlėse, konstrukcija ir eksploatacinės charakteristikos
 
LST EN 13237:2013 Potencialiai sprogios atmosferos. Įrangos ir apsauginių sistemų, naudotinų potencialiai sprogiose atmosferose, terminai ir apibrėžtys    
          
LST EN 13463-1:2009 Neelektrinė įranga, naudojama potencialiai sprogiose atmosferose. 1 dalis. Pagrindiniai metodai ir reikalavimai
 
LST EN 13463-2:2005 Neelektrinė įranga, naudojama potencialiai sprogiose atmosferose. 2 dalis. Apsauga „fr“ įtėkio ribojimo gaubtu      
 
LST EN 13463-3:2005 Neelektrinė įranga, naudojama potencialiai sprogiose atmosferose. 3 dalis. Apsauga „d“ vidiniam sprogimui atspariu gaubtu
 
LST EN 13463-5:2011 Neelektrinė įranga, naudojama potencialiai sprogiose atmosferose. 5 dalis. Apsauga taikant konstrukcinę c saugą   
 
LST EN 13463-6:2005 (LST EN 13463-6:2005) Neelektrinė įranga, naudojama potencialiai sprogiose atmosferose. 6 dalis. Apsauga „b“, kontroliuojant užsidegimo šaltinį          
 
LST EN 13463-6:2005/P:2007 Neelektrinė įranga, naudojama potencialiai sprogiose atmosferose. 6 dalis. Apsauga „b“, kontroliuojant užsidegimo šaltinį
 
LST EN 13463-8:2004 (LST EN 13463-8:2005) Neelektrinė įranga, naudojama potencialiai sprogiose atmosferose. 8 dalis. Apsauga panardinant į skystį ("k" sauga)  
 
LST EN 13463-8:2004/P:2005 Neelektrinė įranga, naudojama potencialiai sprogiose atmosferose. 8 dalis. Apsauga panardinant į skystį ("k" sauga)    
 
LST EN 13617-1:2012 Degalinės. 1 dalis. Dozuojamųjų siurblių, įpylimo kolonėlių ir nuotolinių siurblinių įrenginių konstrukcijos ir eksploatavimo saugos reikalavimai    
           
LST EN 13760:2005 Nedidelės ir didelės galios transporto priemonių automobilinių suskystintų naftos dujų (SND) pripildymo sistema. Pripildymo pistoletas, matmenys ir bandymo reikalavimai  
 
LST EN ISO/IEC 80079-34:2011 Sprogiosios atmosferos. 34 dalis. Kokybės sistemų taikymas įrangos gamybai (ISO/IEC 80079-34:2011, modifikuotas)        
 
LST EN 14678-1:2006 Suskystintų naftos dujų (SND) įranga ir pagalbiniai reikmenys. SND automobilinių degalinių įrangos konstrukcija ir eksploatacinės charakteristikos. 1 dalis. Įpylimo įtaisai       
LST EN 60079-0:2013 Sprogiosios atmosferos. 0 dalis. Įranga. Bendrieji reikalavimai (IEC 60079-0:2011, modifikuotas)
 
LST EN 60079-1:2015 Sprogiosios atmosferos. 1 dalis. Įrangos apsauga vidiniam sprogimui atspariais „d“ gaubtais (IEC 60079-1:2014)
    
LST EN 60079-2:2008 Sprogiosios atmosferos. 2 dalis. Įrangos apsauga, naudojant slėginį „p“ gaubtą (IEC 60079-2:2007)       
    
LST EN 60079-6:2007 Sprogiosios atmosferos. 6 dalis. Įrangos apsauga „o“ panardinant į alyvą (IEC 60079-6:2007)
 
LST EN 60079-7:2007 Sprogiosios atmosferos. 7 dalis. Įrangos apsauga padidintąja sauga "e" (IEC 60079-7:2006)
 
LST EN 60079-11:2012 Sprogiosios atmosferos. 11 dalis. Įrangos apsauga įmontuota saugos „i“ priemone (IEC 60079-11:2011)
 
LST EN 60079-15:2010 Sprogiosios atmosferos. 15 dalis. Įrangos apsauga, naudojant "n" apsaugą (IEC 60079-15:2010)
 
LST EN 60079-18:2010 Sprogiosios atmosferos. 18 dalis. Įrangos apsauga, naudojant "m" sandarinimą (IEC 60079-18:2009 + 2009 m. pataisa)     
           
LST EN 60079-26:2007 Sprogiosios atmosferos. 26 dalis. Įranga, atitinkanti įrangos apsaugos lygį (EPL) Ga (IEC 60079-26:2006)
 
LST EN 60079-31:2014 Sprogiosios atmosferos. 31 dalis. Įrangos apsauga nuo dulkių užsidegimo „t“ apgaubu (IEC 60079-31:2013)

 

 

ATEX IECEx Ex
© 2017, International Center for Quality Certification. All rights reserved.