Eksplozīva atmosfēra ATEX Compliance Directive 94/9/EC Directive 2014/34/EU  CE Marking EU type examination certificate IECEX Ex LVS ЕN 60079 DIREKTĪVA 2014/34/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē

INTERNATIONAL CENTER FOR QUALITY CERTIFICATION

Notified Body number: 2549
INTERNATIONAL CENTER FOR QUALITY CERTIFICATION
Eksplozīvas atmosfēras ATEX
ЕN 60079-0 (LVS EN 60079-0) Saskaņotais Eiropas standarts
Explosive atmospheres
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/34/ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/9/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē ATEX
Kontakti

Eksplozīvas atmosfēras ATEX

THE WEBSITE IS UNDER CONSTRUCTION
 
LVS EN 1127-1:2008 Sprādzienbīstama vide. Sprādziena novēršana un aizsardzība. 1.daļa: Pamatnorādījumi un metodoloģija (Elektriskā aparatūra sprādzienbīstamā vidē)
 
LVS EN 1755:2001+A2:2013 Industriālo transportlīdzekļu drošums. Darbība sprādzienbīstamā vidē. Izmantošana ugunsnedrošās gāzēs, tvaiku maisījumos, miglā un putekļos (Industriālie transportlīdzekļi)
 
LVS EN 1834-1:2002 Virzuļu tipa iekšdedzes dzinēji - Dzinēju konstrukcijas un uzbūves drošības prasības darbībai sprādzienbīstamā vidē - 1.daļa: Otrās grupas dzinēji darbībai degošās gāzēs un tvaika maisījumos (Sprādzienaizsardzība, Iekšdedzes dzinēji)
 
LVS EN ISO 16852:2010 Liesmu norobežotāji. Ekspluatācijas prasības, testēšanas metodes un lietošanas ierobežojumi (ISO 16852:2008, ieskaitot Cor 1:2008 un Cor 2:2009) Ugunsdzēsība
 
LVS EN 13012:2012 Degvielas uzpildes stacijas. Degvielas uzpildes automātu automātisko sprauslu konstrukcija un darbība (Iekārtas darbam ar naftas produktiem un dabasgāzi)
 
LVS EN 13237:2013 Sprādzienbīstamas vides. Termini un definīcijas aprīkojumam un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamās vidēs (Elektrotehnika, Vides un veselības aizsardzība. Drošība, Sprādzienaizsardzība, Elektriskā aparatūra sprādzienbīstamā vidē Izstrādātājs)
 
LVS EN 13463-1:2009 Neelektriskās iekārtas sprādzienbīstamām vidēm. 1. daļa: Pamatmetode un prasības (Sprādzienaizsardzība) Piemērojamo standartu saraksts Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumu Nr.336 „Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamām iekārtām un aizsargsistēmām” prasību izpildei saskaņā ar Komisijas paziņojumu saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 23. marta Direktīvas 94/9/EK īstenošanu par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (14.03.2014./C 76/30)
 
LVS EN 13463-2:2005 Neelektriskās iekārtas sprādzienbīstamām vidēm - 2.daļa: Aizsardzība ar plūsmu ierobežojošu apvalku 'fr' (Sprādzienaizsardzība)
 
LVS EN 13463-3:2005 Neelektriskās iekārtas sprādzienbīstamām vidēm - 3.daļa: Aizsardzība ar ugunsdrošu apvalku "d"
 
LVS EN 13463-5:2011 Neelektriskās iekārtas sprādzienbīstamām vidēm. 5.daļa: Aizsardzība ar "c" tipa celtniecības drošību (Sprādzienaizsardzība)
 
LVS EN 13463-6:2005 Neelektriskās iekārtas sprādzienbīstamām vidēm - 6.daļa: Aizsardzība ar vadāmu aizdegšanās avotu "b"
 
LVS EN 13463-8:2003 Neelektriskās iekārtas sprādzienbīstamām vidēm - 8.daļa: Aizsardzība ar 'k' tipa mērcēšanu
 
LVS EN 13617-1+A1:2009 Degvielas uzpildes stacijas. 1. daļa: Drošuma prasības degvielas uzpildes automātu un attālināto sūkņagregātu konstrukcijai un darbībai
 
LVS EN 13760:2004 Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) degvielas uzpildīšanas sistēmas vieglajam un kravas autotransportam - Uzpildes sprausla, testa prasības un izmēri
 
LVS EN ISO/IEC 80079-34:2011 Sprādzienbīstama vide. 34.daļa: Kvalitātes sistēmu piemērošana iekārtu izgatavošanai (ISO/IEC 80079-34:2011, modificēts)    
        
LVS EN 14678-1:2013 Sašķidrinātās naftasgāzes (SNG) iekārtas un piederumi. SNG automātisko automobiļu uzpildes staciju iekārtu konstrukcija un darbība. 1. daļa: Uzpildes automāti
 
LVS EN 60079-0:2010 Eksplozīvas atmosfēras. 0. daļa: Iekārtas. Vispārīgās prasības (IEC 60079-0:2007)
 
LVS EN 60079-1:2015 Eksplozīvās atmosfēras. 1.daļa: Iekārtu aizsardzība ar liesmdrošiem apvalkiem “d” (IEC 60079-1:2014)
 
LVS EN 60079-2:2008 Eksplozīvās atmosfēras. 2. daļa: Iekārtu aizsardzība ar spiedienhermetizētu apvalku „p”  
           
LVS EN 60079-6:2007 Eksplozīva atmosfēra. 6. daļa: Iekārtu aizsardzība ar iegremdēšanu eļļā “o”
 
LVS EN 60079-7:2007 Eksplozīvas atmosfēras. 7.daļa: Paaugstināts iekārtu drošuma līmenis “e”
 
LVS EN 60079-11:2012 Eksplozīvās atmosfēras. 11. daļa: Iekārtu aizsardzība ar iekšējo drošumu “i” (IEC 60079-11:2011)
 
LVS EN 60079-15:2010 Eksplozīvās atmosfēras. 15. daļa: Iekārtu aizsardzība ar „n” tipa aizsardzību (IEC 60079-15:2010)
 
LVS EN 60079-18:2010 Eksplozīvās atmosfēras. 18. daļa: Iekārtu aizsardzība ar „m” tipa aizsargapvalkiem (IEC 60079-18:2009 +2009. gada koriģējums)    
        
LVS EN 60079-26:2007 Eksplozīva atmosfēra. 26.daļa: Iekārtas ar iekārtu aizsardzības līmeni (EPL) Ga
 
LVS EN 60079-31:2015 Eksplozīvās atmosfēras. 31.daļa: Iekārtas ar „t” tipa apvalkiem aizsardzībai pret aizdegties spējīgiem putekļiem (IEC 60079-31:2013)
ЕN 50241 -1
 

 

ATEX IECEx Ex
© 2017, International Center for Quality Certification. Visas tiesības aizsargātas.
Izstrādāts web-design.lv